19

Nerses

Santo Nerses

Perayaan 19 November

Nerses Agung hidup pada abad keempat. Ia adalah seorang Patriark  dari Gereja Khatolik Armenia (Patriark dalam tradisi Gereja Katolik Armenia sering juga disebut dengan : Catholicos.  Sedangkan dalam tradisi Katolik Roma disebut : Uskup Agung).  Gereja Khatolik Armenia adalah salah satu dari Gereja Katolik Ritus Timur yang hidup dalam persekutuan penuh dengan Gereja Katolik Roma.

Rafael Kalinowski

Santo Rafael Kalinowski

Perayaan 19 November

Santo Rafael Kalinowski adalah seorang biarawan dan imam Karmelit tak Berkasut. Ia dikenal sebagai seorang yang setia memperjuangkan persatuan Gereja, ia juga dihormati sebagai seorang bapa pengakuan yang bijaksana dan penuh kasih.

Para Kudus Menurut Abjad & Bulan

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Para Kudus Menurut Topik